Kalite Politikamız

Kalite Politikası

Akıncı Mimarlık & İnşaat’ın kalite politikası; yurt içi genel müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır.

Bu anlayış doğrultusunda; değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi, kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronların kalitelerini yükseltmeleri için teşvik edilmesi; Akıncı Mimarlık & İnşaat kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve performansımızın yanı sıra, rekabet gücümüzü de en yüksek düzeye çıkarmak öncelikli ilkelerimiz arasındadır.

Is Saglıgı ve Güvenligi Politikası

Yurt içi Müteahhitlik hizmeti veren Akıncı Mimarlık & İnşaat tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı, oluşturduğu yönetim sistemi ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamayı ve yüksek moral sağlanması için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt etmektedir.

Sıfır ölümlü iş kazası temel hedefine ulaşabilmek için Akıncı Mimarlık & İnşaat’ın öncelikleri arasında; iş yerlerinde doğabilecek risklerin belirlenmiş kuralların eksiksiz uygulanarak kontrol edilmesi, bu konularda tüm çalışanların ve ilgili tarafların bilincinin eğitimlerle yükseltilmesi ve kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi yer almaktadır.